Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Айтос, 25.09.2020

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от ОИК Айтос, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

На основание чл. 87, ал.1, т. 32 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия /ОИК/ в община Айтос,

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 1. Определя и упълномощава

Дилек Мустафа Ибрям ЕГН ***– член на ОИК – Айтос, която да предаде съвместно с председателя Силвия Стоянова Желева с ЕГН **** и секретаря Николай Христов Димитров с ЕГН *** на ОИК – Айтос, на Централната избирателна комисия след произвеждането на нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево екземплярите от протоколите и решенията на ОИК за избор на кмет на кметство Карагеоргиево, както и екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

 1. В случай на невъзможност за изпълнение на задълженията на посочените в т. 1 лица, ОИК – Айтос определя и упълномощава Николинка Крумова Стоева ЕГН ***– член на ОИК Айтос и Пенчо Радков Пенчев с ЕГН *** – член на ОИК Айтос за резервни членове, които да се ползват по правата по т.1.

Решението е прието в …………….... ч на заседание на ОИК - Айтос, проведено на 25.09.2020 г.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.88 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 25.09.2020 в 19:24 часа

Календар

Решения

 • № 177-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

 • № 176-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

 • № 175-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения