Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 166-МИ
Айтос, 27.09.2020

ОТНОСНО: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Карагеоргиево, община Айтос.

Днес, 27.09.2020 г., в  23:00 ч. Общинска избирателна комисия  - Айтос, на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,

 

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, на първи тур:

Метин Нихатов Латифов,

ЕГН: …………, издигнат от ПП „ГЕРБ“

Получил  417  действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Решението е прието в  23:02 ч. на заседание на ОИК, проведено на 27.09.2020 година.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез ОИК-Айтос в седемдневен срок от обявяването му, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 27.09.2020 в 23:09 часа

Календар

Решения

  • № 177-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

  • № 176-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

  • № 175-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения