20.01.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 20.01.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

20.01.2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК, ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО МЪГЛЕН НА 28 ФЕВРУАРИ 2021Г.

Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема  документи за регистрация на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети съгласно Решение №1844/ 21.07.2020г.  и Решение №1845/21.07.2020г. за участие в частични местни избори за кмет на кметство с. Мъглен от 10.00 ч. на 20.01.2021г. в зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа след предварително уговорен час на посочените по долу телефони.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Мъглен на 28.02.2021 г. е до 17:00 часа на 28.01.2021г.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 28.01.2021г.

Предвид епидемичната обстановка в страната препоръчваме предварително да се обадите на телефони.

 Председател: GSM: 0876 666 653 – Силвия Желева;

Секретар: GSM: 0888 541 679 - Николай Димитров.

 

19.01.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 19.01.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

08.12.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 08.12.2020 г. от 18:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

25.09.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.09.2020 г. от 19.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

22.09.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 22.09.2020 г. от 10.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

17.09.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос  уведомява, че на  22 септември  2020 г. от  11:00 часа  в заседателната зала на Община Айтос,  ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателни комисии, при спазване на всички противоепидемични мерки.

14.09.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 14.09.2020 г. от 18.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

12.09.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 12.09.2020 г. от 19.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

10.09.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 10.09.2020 г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

26.08.2020

Съобщение

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия и Общинска избирателна комисия – Айтос уведомяват избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

 

25.08.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.08.2020г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

18.08.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО КАРАГЕОРГИЕВО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020г.

Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи за регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево от 10.00 ч. на 18 август 2020 г. в зала на     ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация кандидатите за кметове в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г. е до 17:00 часа на 25.08.2020г.

Регистрацията на кандидат в ОИК се извършва по реда на Решение 1846-МИ/21.07.2020 на ЦИК. Съгласно т. 11.1 от решението, предложението за регистрация на кандидат се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

Образец на предложение за регистрация на кандидат на технически носител може да изтеглите от ТУК

 

17.08.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 17.08.2020 г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

11.08.2020

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК, ЗА УЧАСТИЕ В НОВ  ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО КАРАГЕОРГИЕВО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020Г.

 Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи за регистрация на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево от 10.00 ч. на 11 август 2020 г. в зала на     ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, 12 и 13 от Изборния кодекс и във връзка с  Решения № 1844-МИ от 21.07.2020 г. и № 1845-МИ от 21.07.2020 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, Общинската избирателна комисия – Айтос, определи краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК - Айтос за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г. е до 17:00 часа на 17.08.2020 г.

Календар

Решения

  • № 177-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

  • № 176-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

  • № 175-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения