№ 177-ЧИ / 20.01.2021

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

№ 176-ЧИ / 20.01.2021

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

№ 175-ЧИ / 20.01.2021

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

№ 174-ЧИ / 20.01.2021

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

№ 173-ЧИ / 20.01.2021

ОТНОСНО : Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии за частичен избор за кмет на кметство Мъглен, насрочени на 28 февруари 2021 г.

№ 172-ЧИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

№ 171-ЧИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие частичен избор за кмет на кметство с.Мъглен на 28.02.2021г.

№ 170-ЧИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Определяне на специалист към Общинска избирателна комисия – Айтос, както и функциите му и срок на изпълнение

№ 169-ЧИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Приемно време за граждани и политически организации на Общинска избирателна комисия – Айтос (ОИК) при провеждането на частични избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос, които ще се проведат на 28.02.2021г. във връзка с извънредната епидемична обстановка.

№ 168-ЧИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Определяне на работно време, място и начин на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия - Айтос, относно провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Мъглен на 28 Февруари 2021 г., номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на Общинската избирателна комисия (ОИК), определяне начина и мястото за обявяване на приетите от ОИК решения

№ 167 - МИ / 08.12.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед кмет на кметство с. Мъглен, Община Айтос за мандат 2019-2023 год.

№ 166-МИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Карагеоргиево, община Айтос.

№ 165-МИ / 25.09.2020

ОТНОСНО : Упълномощаване на лица, които да представляват Общинска избирателна комисия – Айтос пред съд в случай на обжалване на решение на ОИК.

№ 164-МИ / 25.09.2020

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Айтос, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

№ 163-МИ / 25.09.2020

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Айтос за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на новите избор за кмет на кметство Карагеоргиево, насрочени за 27 септември 2020 г.

№ 162-МИ / 25.09.2020

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидат за кмет на кметство Карагеоргиево, издигнати от ПП “ГЕРБ“ в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

№ 161-МИ / 25.09.2020

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидата на кандидатската листа за нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос на 27 септември 2020 г. , издигнат от ПП „Движение за права и свободи – ДПС.

№ 160-МИ / 22.09.2020

ОТНОСНО : Промени в състави на секционни избирателни комисии /СИК/ в община Айтос за произвеждане на нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

№ 159-МИ / 22.09.2020

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Айтос за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден.

№ 158 -MИ / 14.09.2020

ОТНОСНО : утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

Календар

Решения

  • № 177-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

  • № 176-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

  • № 175-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения