Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 165-МИ
Айтос, 25.09.2020

ОТНОСНО: Упълномощаване на лица, които да представляват Общинска избирателна комисия – Айтос пред съд в случай на обжалване на решение на ОИК.

Предвид възможността от постъпване на жалби срещу решения на Общинска избирателна комисия – Айтос и други жалби въз основа на новите избори за кмет на кметство Карагеоргиево произведени на 27 септември 2020 год. на основание чл. 76, ал. 2 във връзка с чл. 459 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Айтос,

 Р Е Ш И:

 УПЪЛНОМОЩАВА заедно и поотделно:

 • Силвия Стоянова Желева – ЕГН: …. председател на ОИК – Айтос;
 • Милена Димитрова Арабаджиева – ЕГН: ……. член на ОИК – Айтос;

 

Да представляват Общинска избирателна комисия – Айтос пред Административен съд – Бургас и Върховен административен съд по повод на жалби постъпили срещу решения на Общинска избирателна комисия – Айтос за новите избори за кмет кметство Карагеоргиево, община Айтос произведени на 27 септември 2020 год.

Решението е прието в …………….... ч на заседание на ОИК - Айтос, проведено на 25.09.2020 година.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 25.09.2020 в 19:25 часа

Календар

Решения

 • № 177-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

 • № 176-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

 • № 175-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения