21.08.2020

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО   РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО КАРАГЕОРГИЕВО НА  27 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи  регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево от 10.00 ч. на 18 август 2020 г. в зала на     ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос,                           ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл. 414, ал.1 , т.1 и т.3, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.14 от Изборния кодекс и във връзка с  Решения № 1846-МИ от 21.07.2020 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, Общинската избирателна комисия – Айтос, определи краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК - Айтос за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация кандидатите за кметове в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г. е до 17:00 часа на 25.08.2020 г.

 

21.08.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО КАРАГЕОРГИЕВО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020г.

 

 Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи за  регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево от 10.00 ч. на 18 август 2020 г. в зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос,                   ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл. 414, ал.1 , т.1 и т.3, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.14 от Изборния кодекс и във връзка с  Решения № 1846-МИ от 21.07.2020 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, Общинската избирателна комисия – Айтос, определи краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК - Айтос за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация кандидатите за кметове в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г. е до 17:00 часа на 25.08.2020 г.

17.08.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 17.08.2020 г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

11.08.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК, ЗА УЧАСТИЕ В НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО КАРАГЕОРГИЕВО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020Г.

Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи за регистрация на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево от 10.00 ч. на 11 август 2020 г. в зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, 12 и 13 от Изборния кодекс и във връзка с Решения № 1844-МИ от 21.07.2020 г. и № 1845-МИ от 21.07.2020 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, Общинската избирателна комисия – Айтос, определи краен срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК - Айтос за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27.09.2020 г. е до 17:00 часа на 17.08.2020 г.

08.08.2020

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос ( ОИК) ще проведе заседание на 09.08.2020г. от 18:00 ч. на адрес гр.Айтос ул. Цар Освободител 3, зала на ОИК - Айтос ( АРТ зала на Община Айтос).

16.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.11.2019 г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

03.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 03.11.2019 г. в 23.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за избран кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос.
 2. Произнасяне по постъпила жалба от ПП Движение за права       свободи – ДПС.
03.11.2019

Съобщение

Към 16:45 часа броя на избирателите гласували във втори тур за избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 03.11.2019 г. в община Айтос е 625 души и съответно избирателната активност е 56 %.

03.11.2019

Съобщение

Към 9:30 часа броя на избирателите гласували във втори тур за избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 03.11.2019г. в община Айтос е 116 души и съответно избирателната активност е 9,68 %.

02.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 15.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

30.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 30.10.2019 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 11:15 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 08:45 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 7:25 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

26.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 14:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

25.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 12:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

24.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 24.10.2019 г. от 16:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

22.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 22.10.2019 г. от 18:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

19.10.2019

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 

Съгласно писмо на община Айтос с вх.№ 101/18.10.2019 и Решение №98-МИ/18.10.2019г. на ОИК – Айтос, избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Айтос, са както следва:

СИК № 02 01 00 014 - заседателна зала на Общината;

СИК № 02 01 00 015 - бивш ЦУИГ;

СИК № 02 01 00 016 - ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ.

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 /и в изборния ден от 07.00 ч.до 17.00 ч./ и ще бъде изготвен съответен график.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 142 / 16.11.2019

  относно: Упълномощаване на лица относно образувани административни дела

 • № 141 / 03.11.2019

  относно: Жалба от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС

 • № 140 / 03.11.2019

  относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Карагеоргиево, община Айтос.

всички решения