03.11.2019

Съобщение

Към 16:45 часа броя на избирателите гласували във втори тур за избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 03.11.2019 г. в община Айтос е 625 души и съответно избирателната активност е 56 %.

16.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.11.2019 г. от 18.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

03.11.2019

Съобщение

Към 9:30 часа броя на избирателите гласували във втори тур за избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 03.11.2019г. в община Айтос е 116 души и съответно избирателната активност е 9,68 %.

02.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 15.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

30.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 30.10.2019 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 11:15 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 08:45 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 7:25 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

26.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 14:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

25.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 12:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

24.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 24.10.2019 г. от 16:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

22.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 22.10.2019 г. от 18:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

19.10.2019

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 

Съгласно писмо на община Айтос с вх.№ 101/18.10.2019 и Решение №98-МИ/18.10.2019г. на ОИК – Айтос, избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Айтос, са както следва:

СИК № 02 01 00 014 - заседателна зала на Общината;

СИК № 02 01 00 015 - бивш ЦУИГ;

СИК № 02 01 00 016 - ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ.

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 /и в изборния ден от 07.00 ч.до 17.00 ч./ и ще бъде изготвен съответен график.

 

18.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 18.10.2019 г. от 18:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

17.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 17.10.2019 г. от 18:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

15.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.10.2019 г. от 17:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

12.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 12.10.2019 г. от 15:30 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

12.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос уведомява, че на 18 октомври 2019 г. от 18:30 часа в залата на Народно читалище „Васил Левски – 1869 година“ – гр. Айтос, ул.Александър Стамболийски №14, ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателна комисия, в това число председател, замeстник-председател, секретар.

11.10.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г. - виж тук

10.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 11.10.2019 г. от 16:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

08.10.2019

Съобщение


ВАЖНО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общинска избирателна комисия в община Айтос информира, че в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Айтос - 50 представители.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. 
Този списък се изготвя и представя в ОИК Айтос и на електронен носител по приложения образец, който може да изтеглите от ТУК.
Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия- Айтос от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. 
 
Цялата процедура по регистрацията на представителите е посочена в Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на Централната избирателна комисия. 
07.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Информацията относно регистрацията, условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи е посочена в Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/.

Заявлението за регистрация на застъпници /Приложение 73-МИ от изборните книжа/ се представя в Общинска избирателна комисия в община Айтос, по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и електронен носител в excel формат по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението се прилага и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа), която може да изтеглите от тук.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район.

01.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 01.10.2019 г. от 17:45ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

30.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК

30.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 30.09.2019 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

29.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 29.09.2019 г. от 17.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

26.09.2019

Съобщение

СМЕТНА ПАЛАТА - БРОШУРА

           Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за общински съветници и кметове – политически партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

           За да се информират гражданите, Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, и подаването на информация за него е задължителна.

           Сметната палата е изготвила брошура с цел да подпомогне участниците за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове. Брошурата може за изтеглите от https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12672/broshure-local-election-2019.pdf

26.09.2019

Съобщение

ОИК – АЙТОС НАПОМНЯ:

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г.

КРАЙНИЯ СРОК ЗА отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

25.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.09.2019 г. от 18.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

24.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 24.09.2019 г. от 17.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

23.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 23.09.2019 г. от 18.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), .

19.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

18.09.2019

Съобщение - ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

 

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа на технически носител може да изтеглите от ТУК.

16.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.09.2019 г. от 18.00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Регистрация на партии;
 2. Регистрация на инициативен комитет;
 3. Разни.

 

15.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 15.09.2019 г. от 16.30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Регистрация на партии;
 2. Регистрация на коалиции;
 3. Регистрация на местни коалиции;
 4. Вземане на решение във връзка с писмо с изходящ № Обс- 305/13.09.2019г от Общински съвет Айтос.
 5. Разни.
12.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 12.09.2019 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Регистрация на партии и коалиции;
 1. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Айтос, при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. в Община Айтос и формиране единните номера на избирателните секции.
 2. Определяне числения състав на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
 3. Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите
 1. Разни.
10.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 09.09.2019 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Регистрация на инициативни комитети;
 2. Регистрация на партии;
 3. Определяне на броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет Айтос при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Айтос;
 4. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия
 5. Разни.
05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Айтос уведомява, че в почивните дни 06, 07 и 08 септември т.г. за контакти на разположение са следните телефони:

0876666653   Силвия Желева – председател;

 0888541679 -  Николай Димитров - секретар.

 При необходимост в залата, в която се помещава ОИК (гр. Айтос ул.Цар Освободител“ № 3) ще бъде осигурено присъствието на членове на комисията.

04.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 04.09.2019 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), при следния дневен ред:

 1. Определяне на работно време, място и начин на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия - Айтос, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на Общинската избирателна комисия (ОИК), определяне начина и мястото за обявяване на приетите от ОИК решения.
 2. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин.
 3. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия;
 4. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.;
 5. Разни.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 142 / 16.11.2019

  относно: Упълномощаване на лица относно образувани административни дела

 • № 141 / 03.11.2019

  относно: Жалба от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС

 • № 140 / 03.11.2019

  относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Карагеоргиево, община Айтос.

всички решения