05.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 05.11.2023 г. от 22:30 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

03.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 03.11.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

01.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 01.11.2023 г. от 12:30 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

28.10.2023

Съобщение

Всички членове на секционни избирателни комисии /СИК/ могат да извършат проверка на попълнените от тях протоколи за всеки отделен вид избор, както следва:

За Кмет на община / кмет на кметство  - Х Приложение № 102-МИ-х

За Кмет на община / кмет на кметство  - Х/М  Приложение № 103-МИ-хм

За Общински съветници – Х Приложение № 100-МИ-х

За Общински съветници – Х/М Приложение № 101-МИ-хм

28.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

25.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

22.10.2023

Съобщение

Може да намерите ТУК,  адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произвежда видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване на края на изборния ден.

22.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 22.10.2023 г. от 15:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

21.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 21.10.2023 г. от 16:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

 
20.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 20.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

20.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК!

ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С машини предназначено за членовете на сик.

С обучителния материал може да се запознаете на следния линк:

Обучителни материали

20.10.2023

ИНТЕРАКТИВНА ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА, ЧАСТ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 29 ОКТОМВРИ 2023

16.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

14.10.2023

Съобщение

ВАЖНО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общинска избирателна комисия - Айтос информира, че в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Айтос - 50 представители.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък  Приложение към Решение № 2664-МИ/13.10.2023 г. на ЦИК,  съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Този списък се изготвя и представя в ОИК Айтос и на електронен носител по приложения образец , който може да изтеглите от ТУК .

Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия- Айтос от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е уреден в Решение №2664-МИ/13.10.2023 г. на ЦИК .

30.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 30.10.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

30.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 30.10.2023 г. от 02:50 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

15.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос уведомява, че се предоставя възможност за дистанционни (он-лайн) обучения на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), насочени само за работа с машина за гласуване, които ще се проведат по следният график посредством платформата Microsoft Teams (Базови насоки за работа с Microsoft Teams):

Дата, час

Линк към обучителната он-лайн среща

21 Октомври /събота /,  16:00 часа

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

22 Октомври / неделя/,  16:00 часа

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

24 Октомври /вторник/, 18:00 часа

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

За целта на дистанционното обучение може да изберете да се включите в посочените по-горе дата и час. Тези обучения са в допълнение към извършваните от ОИК-Айтос, и се организират от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

 

13.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос уведомява, че на 22 октомври 2023 г. от 11:00 часа в залата на Народно читалище „Васил Левски – 1869 година“ – гр. Айтос, ул.Александър Стамболийски №14,  ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. За целта е необходимо да се явите 30 минути по-рано.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателна комисия, в това число председател, замeстник-председател, секретар.

13.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Съгласно писмо на община Айтос с вх.№ 74/09.10.2023 г. и Решение №83-МИ/12.10.2023 г. на ОИК – Айтос, избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Айтос, са както следва:

  • СИК № 02 01 00 014 - заседателна зала на Общината;
  • СИК № 02 01 00 015 – малка заседателна зала на Общината;
  • СИК № 02 01 00 016 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ.

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 ; 0898530016 и в изборния ден от 07.00 ч.до 17.00 ч. и ще бъде изготвен съответен график.

11.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 12.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

10.10.2023

Съобщение

05.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 05.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

05.10.2023

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Информацията относно регистрацията, условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи е посочена в Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на Централната избирателна комисия:https://www.cik.bg/bg/decisions/2594/2023-10-04

Заявлението за регистрация на застъпници /Приложение 72-МИ от изборните книжа/ се представя в Общинска избирателна комисия в община Айтос, по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и електронен носител в excel формат по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението се прилага и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа), която може да изтеглите от тук.

Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в община Айтос, които към момента са 50 на брой.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

04.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Айтос напомня на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /14 октомври 2023 г./). Искането /Приложение № 13-МИ от изборните книжа публикувани от ЦИК/ се прави писмено до кмета на общината/кметството, или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

04.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Айтос уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/. Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

03.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 03.10.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

01.10.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОМЕНИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК, ОИК – Айтос представя образец, в който да бъде оформено писменото предложение за  промени състава  на членове на секционните избирателни комисии. 

Образецът може да бъде изтеглен - "Приложение 1 за единна форма за представяне на промените в съставите на СИК"

28.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 28.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.09.2023

Съобщение

На 27.09.2023 г. в 18:00 часа ОИК – Айтос ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

27.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 27.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

26.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

25.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 25.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

24.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 24.09.2023 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

19.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - изтеглете от ТУК.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

19.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Айтос напомня, че началния срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е от 09:00 часа на 19 септември 2023 г., а крайния срок е до 17:00 часа на 26 септември 2023 г.

18.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 18.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

17.09.2023

Съобщение относно РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 09:00 часа на 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

16.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 16.09.2023 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

14.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 14.09.2023 г. от 18:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).
11.09.2023

Съобщение

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 14 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

11.09.2023

Съобщение

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

09.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе първо заседание на 09.09.2023 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос).

още съобщения

Календар

Решения

всички решения