16.02.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 21.02.2021 г. от 12:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

15.02.2021

Съобщение

Одобрен предпечатен образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Мъглен  Община Айтос на 28 февруари 2021 г.

Бюлетина Кмет на кметство Мъглен

15.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос  уведомява, че на  21 февруари  2021 г.  / неделя / от  11:00 часа  в заседателната зала на Община Айтос,  ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за частични  избори за кмет на кметство Мъглен  на 28 февруари  2021 г.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателни комисии, при спазване на всички противоепидемични мерки.

13.02.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 13.02.2021 г. от 15:00ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

09.02.2021

Съобщение

За предстоящите частични  избори на 28 февруари 2021 г. Общинска избирателна комисия – Айтос  уведомява  избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 13 февруари 2021 г. могат да подадат заявление по образец Приложение № 17 МИ-НЧ-Заявление за гласуване с подвижна изб.кутия, придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 22  февруари  2021 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

02.02.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 02.02.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

02.02.2021

Съобщение

 На 02.02. 2021г.  от 18:30 часа в заседателната зала на ОИК- Айтос ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите  и инициативните комитети за участие в  диспути по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 28 февруари 2021 г.

29.01.2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО МЪГЛЕН НА 28 ФЕВРУАРИ 2021Г.

Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема документи за регистрация на кандидатите за кметове за частични избори за кмет на кметство Мъглен  от  10.00 ч. на 29.01.2021 г. в зала на     ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация кандидатите за кметове в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в  частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28.02.2021г. е до 17:00 часа на 02.02.2021г.

Регистрацията на кандидат в ОИК се извършва по реда на Решение 1846-МИ/21.07.2020 на ЦИК. Съгласно т. 11.1 от решението, предложението за регистрация на кандидат се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

Образец на предложение за регистрация на кандидат на технически носител може да изтеглите от ТУК.

Предвид епидемичната обстановка в страната препоръчваме предварително да се обадите на телефони.

 Председател: GSM: 0876 666 653 – Силвия Желева;

 Секретар: GSM: 0888 541 679 - Николай Димитров.

 

27.01.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 28.01.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

 

20.01.2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК, ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО МЪГЛЕН НА 28 ФЕВРУАРИ 2021Г.

Общинска избирателна комисия - Айтос започва да приема  документи за регистрация на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети съгласно Решение №1844/ 21.07.2020г.  и Решение №1845/21.07.2020г. за участие в частични местни избори за кмет на кметство с. Мъглен от 10.00 ч. на 20.01.2021г. в зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа след предварително уговорен час на посочените по долу телефони.

Крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Айтос, за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Мъглен на 28.02.2021 г. е до 17:00 часа на 28.01.2021г.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 28.01.2021г.

Предвид епидемичната обстановка в страната препоръчваме предварително да се обадите на телефони.

 Председател: GSM: 0876 666 653 – Силвия Желева;

Секретар: GSM: 0888 541 679 - Николай Димитров.

 

20.01.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 20.01.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

19.01.2021

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Айтос (ОИК) ще проведе заседание на 19.01.2021 г. от 18:30ч. на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК - Айтос (АРТ зала на Община Айтос)

още съобщения

Календар

Решения

  • № 194-ЧИ / 28.02.2021

    относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Мъглен, община Айтос.

  • № 193-ЧИ / 28.02.2021

    относно: промени в състави на СИК – община Айтос за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

  • № 192-ЧИ / 21.02.2021

    относно: Регистрация на застъпници на кандидат за кмет на кметство Мъглен, издигнати от Инициативен комитет Аднан Хасан Лятиф в частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

всички решения