Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 320
Айтос, 15.10.2017

ОТНОСНО: Поправка на допусната техническа грешка в протокол приложение № 82А-МИ-х-К от изборните книжа на СИК № 020100043

При приемане на протокол на СИК № 020100043, приложение № 82А-МИ-х-К от изборните книжа, за избиране на кмет на кметство Чукарка, община Айтос, от проведения втори тур от частичните избори на 15.10.2017 г., се установи, че е допусната техническа грешка. При нанасяне на данните по т.7 „Общ брой на намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)“, е вписано числото 327 (триста двадесет и седем), вместо числото 329 (триста двадесет и девет). Съответно в т.8, в графа „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя“, е вписано числото 6 (шест), вместо числото 4 (четири). Установи се, че действителните гласове и тяхното разпределение са посочени и вписани коректно, като предвидените контроли са верни.

Имайки предвид изложеното, ОИК – Айтос, след проведени обсъждания се обедини около становището, че се касае за техническа грешка, която не влияе на крайния резултат, но същата следва да бъде коригирана в протокола на СИК, като бъдат посочени цифром и словом коректните данни. ОИК-Айтос, счита че не се налага свикване на цялата СИК № 020100043, а корекцията може да бъде удостоверена от председател, зам.председател и секретар на СИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.2 и т.34 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Айтос,

 

                                                                                         Р Е Ш И:

 

І.Да се поправи допуснатата техническа грешка, както следва:

- в т.7 на протокол на СИК № 020100043, приложение № 82А-МИ-х-К от изборните книжа, вместо вписаното число 327 (триста двадесет и седем), да бъде вписано числото 329 (триста двадесет и девет);

- в т.8 на протокол на СИК № 020100043, приложение № 82А-МИ-х-К от изборните книжа, в графа „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя“, вместо вписаното число 6 (шест), да бъде вписано числото 4 (четири);

II.Поправката да бъде удостоверена чрез полагане на подписи от Председателя, зам.председателя и секретаря на СИК № 020100043 на всяка поправка.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88, ал.1 от ИК в срок три дни от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Айтос.

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                                               /Ивайла Гаджерукова/

 
                                                                                                               СЕКРЕТАР: /п/

                                                                                                               /Дилек Ибрям/

 

Решението обявено на...................................2017г. в..........................часа

Решението снето от таблото на.................2017 г. в..........................часа

Председател: Ивайла Миткова Гаджерукова

Секретар: Дилек Мустафа Ахмед

* Публикувано на 15.10.2017 в 23:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 322 / 15.10.2017

  относно: Определяне на представител от Общинска избирателна комисия – Айтос, който да предаде на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци от втори тур на частичните избори за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос на 15 октомври 2017 год.

 • № 321 / 15.10.2017

  относно: А ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 • № 320 / 15.10.2017

  относно: Поправка на допусната техническа грешка в протокол приложение № 82А-МИ-х-К от изборните книжа на СИК № 020100043

всички решения