Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Айтос, 17.08.2020

ОТНОСНО: Регистрация на ПП “ГЕРБ“ за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020г.

Постъпило е Заявление /Приложение 42-МИ - НЧ от Изборните книжа/ с вх. № 01/14.08.2020 г. в 9:30ч. от Красимир Недко Енчев,с ЕГН …. в качеството му на пълномощник, преупълномощен с пълномощно № 001 oт 11.08.2020 год. от Димитър Бойчев Петров, с ЕГН ... пълномощно № КО-Г-094/10.08.2020 г. от Бойко Методиев Борисов - председател на ПП „ГЕРБ“, с което се иска да бъде регистрирана партията за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

Към заявлението са приложени два броя пълномощни от Бойко Методиев Борисов и Димитър Бойчев Петров, удостоверение Ф.Д. №: 1545/2007г. от СГС. С Решение № 1860/10.08.2020 г. на ЦИК ПП „ГЕРБ“ е допусната за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020 г.

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 147, ал. 6 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 1860/10.08.2020 г. на ЦИК, във връзка с Решение № 1844 –МИ/ 21.07.2020г. на ЦИК.  

Общинска избирателна комисия – Айтос,

РЕШИ:

Регистрира ПП „ГЕРБ“ за участие в нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево на 27 септември 2020г. 

Решението е прието в …………..ч. на заседание на OИК-Айтос, проведено на 17.08.2020 година.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Айтос, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 17.08.2020 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 177-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

  • № 176-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

  • № 175-ЧИ / 20.01.2021

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения